Naćve

Naćva ili korito je posuda u kojoj se u prošlosti čuvalo brašno i mesio hleb. 

Pirotski ćilim

Pirot- grad ćilima.